"EBOR zainwestował do tej pory ponad 1,1 mld euro w wytwarzanie energii odnawialnej w Polsce, z czego większość w elektrownie wiatrowe"- wskazał EBOiR we wtorkowej informacji. Dodano, że całkowite inwestycje w polski sektor energetyczny "o wartości 1,6 mld euro obejmują również projekty wzmacniające sieć przesyłową energii elektrycznej".

W ostatnich trzech latach, jak wskazano, bank wyasygnował blisko 500 mln euro na wsparcie produkcji pojazdów elektrycznych w Polsce.

"W tym roku EBOR planuje zainwestować w Polsce 800 mln euro" - zapowiedział cytowany we wtorkowym komunikacie wiceprezes EBOR Mark Bowman. Dodał, że działalność Banku w Polsce dotyczy w trzech czwartych zielonej gospodarki, w tym energii odnawialnej. "Polska wzmocniła swoje bezpieczeństwo energetyczne i zmniejszyła zależność od rosyjskiego gazu i węgla, ale czeka ją jeszcze wiele pracy w zakresie zielonej transformacji" - ocenił. Zadeklarował, że EBOR jest gotowy zwiększyć finansowanie projektów dot. OZE, dekarbonizacji i bezpieczeństwa energetycznego w Polsce.

Zgodnie z informacją, Mark Bowman będzie przebywał z wizytą w Polsce od 29 listopada do 1 grudnia. Ma się spotkać z przedstawicielami rządu i kluczowych firm prywatnych z sektora wytwarzania energii. Rozmowy mają dotyczyć m.in. transformacji niskoemisyjnej i bezpieczeństwa energetycznego - poinformowano.

Reklama

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) jest instytucją finansową promującą rozwój sektora prywatnego w państwach przechodzących transformację gospodarczą i ustrojową. Finansuje działania na rzecz ochrony klimatu oraz rozwój zapewniający ochronę środowiska (zrównoważony rozwój). Od 1991 r., gdy bank rozpoczął działalność w Polsce, zainwestował 12 mld euro m.in. w zrównoważoną infrastrukturę, zieloną energię, sektor finansowy, przemysł, gospodarkę żywnościową.

autorka: Magdalena Jarco