Wysoka niezawodność infrastruktury IT w służbie zdrowia

Z amerykańskich badań wynika, że jednym z najpowszechniejszych problemów z jakimi mierzą się pracownicy szpitali jest nagły i niespodziewany brak dostępu do systemu elektronicznych kart zdrowia. Za większością tych trudności stały kwestie związane z awariami serwerów lub przerwy w zasilaniu energią elektryczną.

Brak możliwości obsługi pacjentów to nie tylko wymierne straty finansowe dla szpitala, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla ich zdrowia. Dlatego szpitale muszą poradzić sobie z opóźnieniami transmisji oraz zwiększyć dostępność systemów IT, aby finalnie podnieść wydajność infrastruktury oraz jakość opieki medycznej.

Narzędziem, które może spełnić te wymagania jest Edge Computing. Schneider Electric oferuje nowoczesnym szpitalom szereg rozwiązań z zakresu mikro centrów danych, a także gwarantowanego zasilania, które pozwalają zachować ciągłość przepływu danych, jak i energii.

„Nasza firma pomaga placówkom opieki zdrowotnej, bez względu na ich wielkość, w zwiększaniu satysfakcji pacjentów, wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa. Wszystkie dane przenosimy na naszą platformę z funkcją Edge Computing, gdzie są agregowane, analizowane i przedstawiane w zrozumiały sposób operatorowi wraz z wizualizacją, alarmowaniem, kontrolą, monitorowaniem i raportowaniem. Rozwiązanie EcoStruxure przeznaczone dla służby zdrowia zwiększa wydajność, zapewnia dostęp do właściwych informacji dla wszystkich, którzy ich potrzebują – bez względu na czas i miejsce – a to wszystko przekłada się też na zadowolenie pacjenta.” – mówi Cezary Gutowski, Menadżer Wsparcia Sprzedaży UPS, Schneider Electric.

Nowoczesne budynki w nowej rzeczywistości

Prowadzone obecnie programy zrównoważonego rozwoju stymulujące rozwój cyfryzacji sprawiają, że w Polsce powstaje coraz więcej inteligentnych budynków. Dla Schneider Electric jest to istotny rynek zbytu, tym bardziej, że w chwili obecnej brak na nim wyraźnego lidera i mocnego głosu orędującego na rzecz zmian.

„Duża część (ponad 35 proc.) przychodów Schneider Electric pochodzi z rozwiązań związanych z inteligentnymi budynkami. Nasze portfolio oprogramowania i usług cyfrowych zapewnia nam stabilność i zwiększa wartość firm naszych klientów. Poszerzamy nasze możliwości w zakresie projektowania i budowania, aby być z nimi przez cały cykl życia.” – mówi Marek Olszewski, Marketing Menadżer francuskiej firmy Schneider Electric.

Wszelkie kryzysy typu pandemia, czy gwałtowne zmiany klimatyczne oraz konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmieniają otoczenie w jakim na co dzień funkcjonują budynki. Generując przy tym cztery kluczowe wyzwania, na które próbuje odpowiedzieć jeden z liderów branży transformacji cyfrowej".

Wyzwanie zrównoważonego rozwoju. Już na etapie konstruowania i przygotowywania budynków do eksploatacji Schneider Electric stara się zmaksymalizować efektywność elektryczną instalacji. Udaję się to osiągnąć dzięki aktywnemu zarządzaniu energią oraz projektom oszczędzającym zasoby wykorzystującym specjalistyczne oprogramowanie.

Wyzwanie odporności. Jednym ze strategicznych celów Schneider Electric jest wdrażanie takich rozwiązań, które pozwalają na tworzenie budynków mniej podatnych na zagrożenia wynikające z wad konstrukcyjnych oraz tych wynikających z działań natury. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu operacji zdalnych, niezawodnego zasilania, zagwarantowaniu zwiększonego bezpieczeństwa cybernetycznego oraz ochronie zasobów.

Wyzwanie wydajności. W budynkach marnuje się ponad 30 proc. energii. Aby zwiększyć ich wydajność klienci Schneider Electric potrzebują kompleksowej architektury cyfrowej, która umożliwi podejmowanie bardziej energooszczędnych decyzji.

Wyzwanie społecznej użyteczności. Schneider Electric chce dzielić się ze swoimi klientami doświadczeniem, wiedzą i dobrymi praktykami inżynierskimi, koncentrując się przy tym na tworzeniu bezpieczniejszych i bardziej komfortowych budynków, które będą bardziej sprzyjać dobrostanowi ich użytkowników.