"W IV kwartale 2020 roku odnotowano 75 925 rejestracji podmiotów gospodarczych tj. o 3,0 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku (78 308 - PAP) w oraz 106 upadłości podmiotów gospodarczych tj. o 33,3 mniej niż w analogicznym okresie ub. roku" - napisał GUS.

Zgodnie z danymi urzędu, największy spadek liczby rejestracji (o 21,4 proc.) nastąpił w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. W transporcie i gospodarce magazynowej spadek wyniósł 14,6 proc., budownictwie o 3,6 proc., w przemyśle o 3,4 proc., a w usługach o 1,0 proc.

"Większą liczbę rejestracji niż rok wcześniej zanotowano w informacji i komunikacji (o 18,0 proc.) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,3 proc.)" - podał GUS.

Liczba rejestracji w IV kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. zmalała w prawie wszystkich wyróżnionych formach prawnych, z wyjątkiem spółek jawnych (wzrost o 182 jednostki) oraz spółek partnerskich (wzrost o 2 jednostki). Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiły 83,4 proc. wszystkich rejestracji podmiotów gospodarczych, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 13,6 proc. (w czwartym kwartale 2019 r. udziały te wynosiły odpowiednio 82,5 proc. i 13,4 proc.).

"Łącznie w całym 2020 r. odnotowano 311794 rejestracje, tj. o 12,4 proc. mniej niż w roku 2019" - obliczył GUS.

Poinformował, że spadek liczby upadłości odnotowano w przemyśle (19 wobec 36), usługach (16 wobec 26), transporcie i gospodarce magazynowej (8 wobec 15), budownictwie (15 wobec 19), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (8 wobec 15) oraz informacji i komunikacji (3 wobec 5).

Wzrost liczby upadłości zanotowano zaś jedynie w zakwaterowaniu i gastronomii (6 wobec 4) - zaznaczono.

Według wyróżnionych form prawnych mniejszą liczbę upadłości podmiotów gospodarczych zanotowano m.in. dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (65 wobec 82) oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (20 wobec 46).

Wzrost liczby upadłości nastąpił jedynie w spółkach komandytowych (8 wobec 7). Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 61,3 proc. stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 51,6 proc. w IV kwartale 2019 r.), a 18,9 proc. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec udziału 28,9 proc. w IV kwartale 2019 r.).

W całym 2020 r. odnotowano 528 upadłości, tj. o 8,7 proc. mniej niż w roku 2019 - podsumowano.