Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 314 mln euro, w analogicznym miesiącu 2017 r. wyniosło +472 mln euro.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 72,1 mld zł, co oznacza wzrost o 5 mld zł, tj. o 7,5% w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 r. W omawianym okresie wzrosła sprzedaż za granicę części i akcesoriów środków transportu oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Wartość importu towarów w porównaniu z kwietniem 2017 r. wzrosła o 5,7 mld zł, tj. o 8,8% i osiągnęła poziom 70,7 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Największe wzrosty zarejestrowano w imporcie ropy naftowej oraz samochodów osobowych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2017 r. saldo obrotów towarowych było również dodatnie i wyniosło 2 mld zł, podał też NBP.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 18,7 mld zł i w porównaniu do kwietnia 2017 r. wzrosły o 0,9 mld zł, tj. o 4,9%. Wartość rozchodów wyniosła 11,4 mld zł i wzrosła o 0,6 mld zł, tj. o 5,3%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 7,3 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,8 mld zł), usług transportowych (2,4 mld zł) oraz podróży zagranicznych (2 mld zł)" - czytamy dalej.