W stosunku do poprzedniego kwartału wydatki cudzoziemców były większe o 113,4 proc.

GUS podał, że cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE na terenie Polski na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 76,1 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 14,7 proc., a na usługi 8,9 proc.