Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł w ub.r. 68,07 mln zł wobec 79,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny w 2020 r. wyniósł 250,43 mln zł wobec 24,45 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 803,94 mln zł w 2020 r. wobec 794,08 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 3,16% wobec 3,2% w 2019 r.

"Skonsolidowana EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) w ubiegłym roku sięgnęła 804 mln zł, co oznacza wzrost o 1,2% w porównaniu z 2019 r. Grupa szacuje, że poniesione koszty związane z epidemią COVID-19 (po uwzględnieniu dofinansowania w ramach tzw. tarcz antykryzysowych) obciążyły wynik w 2020 r. kwotą około 15 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 25 411,04 mln zł w 2020 r. wobec 24 852,24 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash wyniosły w 2020 r. 25 411,04 mln zł, o 2,25% więcej niż w poprzednim roku. Wzrost ten był związany z poprawą sprzedaży we wszystkich segmentach działalności" - czytamy dalej w raporcie.

Sprzedaż towarów realizowana przez segment hurtowy wyniosła w 2020 r. 18 892,65 mln zł, co oznacza wzrost o 0,97%. Sprzedaż detaliczna towarów realizowana przez segment detaliczny w 2020 r. wyniosła 6 091,1 mln zł, co oznacza wzrost o 3,15% r/r. Sprzedaż towarów realizowana przez segment projekty w 2020 r. wyniosła 300,38 mln zł w porównaniu do 104,56 mln zł w roku ubiegłym. Tak znaczący wzrost r/r wiąże się głownie z włączeniem do konsolidacji Frisco, której pełne przejęcie zostało zrealizowane w 2020 roku, podano także.

"Rok 2020, w którym planowaliśmy świętowanie 25-lecia Grupy Eurocash, bardziej niż kiedykolwiek pokazał, jak ważna jest nasza misja wspierania polskich niezależnych detalistów. Naszym nadrzędnym celem było zapewnienie ciągłości łańcucha dostaw żywności do milionów konsumentów w każdym zakątku Polski. Bliskość małych i średnich sklepów spożywczych, ich lokalność, doświadczona i znająca konsumenta obsługa, zyskały jeszcze bardziej na znaczeniu. Mimo wielu wyzwań, wypełniliśmy naszą misję. Wypracowaliśmy też solidne wyniki finansowe pomimo faktu, że sprzedaż kilku z naszych biznesów, jak Eurocash Gastronomia czy Inmedio, istotnie spadła na skutek ograniczeń związanych z COVID-19" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż segmentu hurtowego w 2020 r. sięgnęła 18,9 mld zł (+1,0% r/r) i stanowiła ponad 74% łącznych przychodów Grupy Eurocash. EBITDA tego segmentu wyniosła 629 mln zł (+1,4% r/r).

"W minionym roku zanotowaliśmy dalszy wzrost sprzedaży w hurtowniach Cash&Carry. Znacząco wyższa niż rok wcześniej była również sprzedaż Eurocash Serwis. Wzrosty te zrekompensowały niższą sprzedaż w formacie Eurocash Gastronomia, który zaopatruje restauracje i hotele, mocno odczuwające skutki epidemii, a także spadek wynikający z zakończonego w 2019 r. kontraktu z Orlenem" - wskazał Owczarek.

"Rok 2020 w segmencie hurtowym to także okres dynamicznego rozwoju sprzedaży za pośrednictwem platformy eurocash.pl. Zamówienia online stanowiły już blisko 80% sprzedaży w formacie Eurocash Dystrybucja, zaopatrującym m.in. sklepy franczyzowe Euro Sklep, Groszek, Lewiatan i Gama" - dodał członek zarządu.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2020 r. wyniosła 6,1 mld zł (+3,2% r/r), a EBITDA tego segmentu wyniosła ponad 315 mln zł (+1,4%).

"W minionym roku sfinalizowaliśmy integrację przejętych we wcześniejszych latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum. Dziś jest to jedna struktura organizacyjna, funkcjonująca pod wspólną marką, w związku z czym możemy teraz skupić się na rozwoju oferty dla konsumentów, transformacji cyfrowej, a także dalszej ekspansji, wspólnie z naszymi klientami - właścicielami niezależnych sklepów detalicznych" - zapowiedział Owczarek.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 128,94 mln zł wobec 174,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. sieć handlu hurtowego Grupy Eurocash obejmowała 180 Hurtowni Cash & Carry (bez zmian r/r), w ramach której organizowana jest sieć sklepów partnerskich "abc", do której należało 9 317 lokalnych sklepów spożywczych (wobec 8 985 sklepów rok wcześniej). W sieciach franczyzowych i partnerskich współpracujących z Eurocash Dystrybucja zrzeszonych było 5 251 sklepów (wobec 5 133 placówek rok wcześniej). Do sieci detalicznej należało natomiast 1 573 małych supermarketów, w tym 1 545 działających pod marką Delikatesy Centrum oraz 432 saloników prasowych Inmedio (wobec odpowiednio: 1 351 i 450 rok wcześniej).

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 16 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)