Reklama

Dokument został podpisany w związku z uzyskaniem zgód komitetów kredytowych instytucji finansujących emitenta (Bank Handlowy w Warszawie, Bank Millennium, BNP Paribas Bank Polska, Bank Pekao, mBank, PKO Banki Polski oraz Santander Bank Polska).

"Docelowa struktura Nowego Finansowania, według założeń zawartych w Term Sheet, będzie obejmowała 4-letnią transzę terminową amortyzowaną oraz 3-letnią transzę kredytów: obrotowych odnawialnych i instrumentów produktowych (w tym: limity w ramach faktoringu odwrotnego, gwarancji/akredytyw oraz kredytu w rachunku bieżącym) oraz dodatkową (opcjonalną) transzę kredytową, która może zostać udzielona w ramach uzgodnionej umowy konsorcjalnej przez instytucje finansowe oraz inne zaaprobowane podmioty pod określonymi warunkami w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

Uzupełnieniem nowego finansowania (pozostając obecnie poza strukturą umowy konsorcjalnej) będą dotychczasowe umowy kredytowe w ramach istniejących umów bilateralnych objętych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), których zapadalność jest powyżej jednego roku, zaznaczono.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)