Strata operacyjna wyniosła 4,35 mln zł wobec 8,26 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 33,2 mln zł wobec 47,4 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 192,98 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 293,26 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2020 r. całkowite przychody Grupy Agora wyniosły 193 mln zł i były niższe o nieco ponad 34% w porównaniu z III kwartałem 2019 r. W największym stopniu wpłynęło na to ograniczenie wpływów z działalności kinowej związane z administracyjnymi obostrzeniami dotyczącymi funkcjonowania kin w Polsce, w tym ustaleniem limitu widzów na salach kinowych, a także wstrzymaniem premier największych produkcji filmowych. Z tego względu przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się o ponad 74%, a ze sprzedaży barowej w kinach o prawie 72%. W multipleksach Heliosa sprzedano ponad 932,9 tys wejściówek, czyli o niemal 73% mniej niż w III kwartale 2019 r. Według danych Boxoffice.pl w tym czasie liczba biletów sprzedanych w polskich kinach wyniosła ponad 3,4 mln i spadła o prawie 77%" - czytamy w komunikacie.

Oprócz tego, we wszystkich obszarach grupy zmniejszyły się przychody ze sprzedaży usług reklamowych - łącznie o 18% do niemal 110 mln zł. Największą dynamikę spadku w tym zakresie zanotował segment Film i Książka, głównie z powodu ograniczeń w działalności kinowej i w efekcie mniejszej liczby widzów na seansach filmowych mających kontakt z reklamą. Istotne ograniczenie budżetów reklamowych odczuły też Prasa i Reklama Zewnętrzna.

Dodatkowo, w okresie lipiec-wrzesień 2020 r. grupa zanotowała niższe wpływy ze sprzedaży usług poligraficznych związane z mniejszą skalą zamówień, a także z działalności filmowej z uwagi m.in. na mniejszą liczbę nowych tytułów w dystrybucji kinowej. Spadek przychodów z pozostałej sprzedaży miał miejsce w segmencie Prasa, głównie w związku z ograniczeniem wpływów z festiwali muzycznych w związku z obostrzeniami sanitarnymi. Wyższe były natomiast wpływy z tego tytułu w segmencie Film i Książka dzięki rozwojowi działalności gastronomicznej, dystrybucji książek w księgarniach internetowych oraz sprzedaży licencji na dystrybucję muzyki poza granicami kraju.

"Wyniki Grupy Agora w 3. kwartale 2020 r. cały czas znajdowały się pod presją skutków wybuchu pandemii COVID-19 oraz działań administracji rządowej, podjętych w celu ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. W opinii zarządu spółki, największy negatywny wpływ pandemii na działalność reklamową grupy widoczny był już w 2. kwartale 2020 r., a w najbliższym czasie tempo spadku wpływów grupy z tego tytułu powinno wyhamowywać. Działalność kinowa i gastronomiczna grupy Agora pozostają zależne od decyzji i działań podejmowanych przez władze państwowe, do których firma jest w stanie sprawnie się dostosować" - czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 88,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 14,17 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 612,1 mln zł w porównaniu z 871,48 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2020 r. wyniosła 53,14 mln zł wobec 32,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)