Zysk operacyjny wyniósł 8,71 mln zł wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 25,65 mln zł wobec 20,63 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,39 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 49,97 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2021 r. większość segmentów działalności grupy kapitałowej Kino Polska TV, w tym Stopklatka, poprawiły swoją rentowność w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ponad 60% przychodów Grupy stanowiły wpływy z emisji i przychody ze sprzedaży licencji, pozostałą część generowała sprzedaż reklam. Przychody na rynkach międzynarodowych zwiększyły się o 13,6% r/r, na co wpływ miał niemal 50% wzrost sprzedaży reklam oraz wyższe przychody z emisji kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych, podano w komunikacie poświęconym wynikom, podano.

W I kw. 2021 r. łączne przychody Grupy Kino Polska TV wyniosły 57,4 mln zł (+14,9% r/r). Grupa stabilnie rozwija się zarówno na rynkach międzynarodowych jak i w kraju, gdzie odnotowano przychody wyższe o 15,2% r/r. Sprzedaż reklam przyniosła łącznie 21,1 mln zł, tj. o 22,6% więcej niż rok wcześniej. Przychody Grupy z emisji rosły w tempie ponad 10% rocznie i wyniosły 30,1 mln zł, na co w dużym stopniu złożyły się lepsze wyniki sprzedaży segmentu kanałów filmowych marki FilmBox oraz kanałów tematycznych. Za sprawą rosnących przychodów z reklam i kontroli kosztów segment Stopklatka, kolejny kwartał z rzędu poprawił rentowność, która w I kw. wyniosła ponad 4%.

"W pierwszym kwartale 2021 roku znacząco zwiększyliśmy zysk netto, głównie poprzez wzrost przychodów i udziału w rynku kanałów telewizyjnych, a także dzięki kontroli kosztów i większej rentowności prawie wszystkich segmentów naszej działalności. Wygenerowana gotówka pozwoliła nam na istotne zmniejszenie zadłużenia kredytowego" - skomentował prezes Bogusław Kisielewski, cytowany w komunikacie.

W I kwartale 2021 r. udział kanałów grupy w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 2,53% (SHR%, all 16-49, live) i był o 18,8% większy niż rok wcześniej. Największe wzrosty oglądalności odnotowały kanały Kino TV (+61,5% r/r), Kino Polska Muzyka (+42,9%) i Stopklatka (+21,2%). Udział kanału Zoom TV wyniósł 0,51% (SHR%, all 16-49, live) i był mniejszy o 13,6% r/r. Spadki oglądalności dotykają obecnie wszystkie kanały komercyjne dostępne w ramach MUX8, przy czym spadek Zoom TV jest na ich tle najmniejszy. Spółka ocenia, że prawdopodobnie jest to efekt zmian w pomiarach oglądalności.

"Nasz biznes rozwija się i szybko rośnie między innymi dzięki atrakcyjnej ofercie programowej, którą skutecznie rywalizujemy o uwagę widzów. W pierwszym kwartale tego roku średni dzienny czas oglądania naszych stacji łącznie wyniósł ponad 45 minut, czyli był o prawie 17% więcej niż rok wcześniej. To wynik wyraźnie lepszy od średniej rynkowej, gdzie wskaźnik ATS spadł w tym samym czasie o 4%. Jednocześnie wyraźnie urósł nasz udział w oglądalności widowni komercyjnej, co przełożyło się na większe o ponad 20% przychody z reklam" - dodał Kisielewski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 2,91 mln zł wobec 1,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Kino Polska TV to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)