Jak poinformował Krajowy Instytut Mediów (KIM), gospodarstwa domowe zagrożone utratą sygnału telewizyjnego rzadziej niż przeciętne gospodarstwa domowe mają telewizor Smart TV (18 proc. vs. 42 proc.), smartfon (49 proc. vs. 78 proc.) oraz komputer lub tablet (27 proc. vs. 65 proc.).

Instytut podał, że z przeprowadzonych przez Instytut badań wyłania się obraz grup najbardziej zagrożonych utratą sygnału naziemnej telewizji cyfrowej. W większości są to jednoosobowe gospodarstwa domowe (56 proc.), przede wszystkim ludzi starszych. 81 proc. zagrożonych gospodarstw prowadzonych jest przez osoby w wieku plus 50 lat, z tego 41 proc. to osoby powyżej 70 roku życia.

Reklama

Dodał, że ponad połowa zagrożonych gospodarstw zlokalizowanych jest na wsi (55 proc.) oraz o niższych dochodach niż polskie gospodarstwa domowe ogółem, posiadające telewizor.

Z badania KIM wynika ponadto, że wśród gospodarstw zagrożonych utratą sygnały telewizyjnego 63 proc. prowadzących je osób legitymuje się wykształceniem poniżej średniego (36 proc. w gospodarstwach posiadających telewizor). Średni miesięczny dochód na gospodarstwo wynosi w tej grupie 2915 zł (dla porównania, w grupie wszystkich gospodarstw z telewizorami dochód wynosi 4257 zł na miesiąc). 36 proc. osób prowadzących gospodarstwa zagrożone utratą sygnału TV deklaruje, że żyje bardzo oszczędnie; wśród wszystkich gospodarstw z telewizorami, takich deklaracji było 17 proc. - podano.

"Analizując profil widzów korzystających z NTC i ich sytuację materialną, można podjąć działania, które pozwolą zapobiegać ewentualnemu wykluczeniu części osób z możliwości odbioru sygnału telewizyjnego po wprowadzeniu standardu DVBT2/HEVC" - wskazał dyrektor Krajowego Instytutu Mediów Mirosław Kalinowski.

W jego ocenie, w tej grupie zakup nowego sprzętu do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej może stanowić duże wyzwanie.

Senat w środowym głosowaniu podjął uchwalę o przyjęciu ustawy o dotyczącej wsparcia zakupu dekodera do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej z poprawkami, wprowadzającymi m.in. sankcje finansowe za sprzedaż odbiorników cyfrowych, które nie są odpowiadają standardom.

Chodzi o ustawę o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej tv cyfrowej. Ustawa ustanawia świadczenie w wysokości do 100 zł dla gospodarstw domowych, będących w trudnej sytuacji materialnej, na zakup dekoderów, umożliwiających odbiór naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie, który zostanie wprowadzony w tym roku.

Zaplanowana na ten rok przez Komisję Europejską zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, polegająca na zamianie dotychczasowego systemu DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości z zakresu 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej. Nowy standard telewizji naziemnej umożliwi także dostęp do większej liczby bezpłatnych programów telewizyjnych oraz poprawę jakości obrazu i dźwięku. Dla części gospodarstw domowych zmiana standardu wiązać się będzie z koniecznością wymiany odbiornika telewizyjnego na nowszy, przystosowany do zmiany standardu model lub doposażenia obecnie użytkowanego odbiornika w dekoder naziemnej telewizji cyfrowej.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt