Jedną z pierwszych analiz, już w 2012 r., przeprowadzili Robert Bond (Uniwersytet Stanu Ohio), Christopher Fariss (Uniwersytet Michigan), Jason Jones (Uniwersytet Stony Brook), Jaime Settle (College William & Mary), James Fowler (Uniwersytet Kalifornijski w San Diego) oraz Adam Kramer i Cameron Marlow (obydwaj Facebook). Wykazali, że wyświetlenie użytkownikom Facebooka w dniu wyborów do Kongresu USA w 2010 r. tylko jednej wiadomości zachęcającej do oddania głosu zwiększało prawdopodobieństwo ich udziału w głosowaniu o 0,39 proc. w stosunku do osób, które takiej informacji nie otrzymały. Co więcej, wiadomość ta oddziaływała nie tylko na użytkowników FB, lecz także, poprzez kontakty społecznościowe, na ich przyjaciół. Bond i współautorzy szacują, iż wiadomość wyświetlona przez 61 mln użytkowników Facebooka zwiększyła frekwencję podczas wyborów do Kongresu USA o 0,14 proc. (ok. 340 tys. osób).
Podobne badanie Jason Jones, Robert Bond oraz James Fowler przeprowadzili wraz z Deanem Eacklesem (Massachusetts Institute of Technology) i Eyatanem Bakshym (Facebook) dla wyborów prezydenckich w USA w 2012 r. Również w tym badaniu użytkownikom FB wysłano w dniu głosowania jedną wiadomość zachęcającą do pójścia do urn.