Prezes Grupy Azoty: Nie ma zagrożenia dla realizacji Polimerów Police


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Grupa Azoty nie widzi zagrożenia z powodu koronawirusa dla realizacji dwóch flagowych inwestycji grupy, czyli Polimerów Police i EC Puławy, poinformował ISBnews prezes Wojciech Wardacki. W przypadku mniejszych projektów może wchodzić w grę zmiana harmonogramów.
"Nie odczuwamy problemów z bieżącą działalnością i nie widzimy ryzyka wstrzymania, ani zmiany harmonogramu naszych głównych inwestycji, czyli projektu Polimery Police i EC Puławy. W przypadku mniejszych projektów będziemy rozważać zmianę harmonogramów, jeśli pojawią się przesłanki" - powiedział ISBnews Wardacki.
"Na mocy zawartych już umów z bankami mamy zapewniony dostęp do kredytów o wartości 5,5 mld zł, przy czym na koniec 2019 r. nasz dług netto wynosił 1,86 mld zł. Mamy bezpieczne wskaźniki zadłużenia, wskaźnik dług netto/EBITDA spadł na koniec 2019 r. do 1,36, a wskaźnik ogólnego zadłużenia wyniósł 50,3%" - dodał.
Jak podkreślił, Polimery Police to inwestycja realizowana w formule project finance, gdzie grupa również ma w pełni zabezpieczone zarówno finansowanie equity, jak i finansowanie dłużne.
"Już w tym roku podpisaliśmy listy mandatowe z bankami, które udzielą nam ponad 1 mld USD kredytu na tę inwestycję" - zaznaczył.
Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.
Piotr Apanowicz
(ISBnews)