Jak poinformował PAP w piątek rzecznik częstochowskiego sądu Dominik Bogacz, postanowieniem z 9 listopada 2020 r. sędzia-komisarz „oddalił wniosek syndyka o wydłużenie terminu do przedłożenia propozycji warunków przetargu/aukcji na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego do 31 grudnia 2020 r.”.

Tego samego dnia sędzia-komisarz „zobowiązał syndyka do niezwłocznego (w terminie nie dłuższym niż 14 dni) złożenia propozycji warunków przetargu/aukcji celem zatwierdzenia przez sędziego-komisarza”.

Obecnie dzierżawcą upadłej huty, prowadzącym produkcję w zakładzie, pozostaje firma Sunningwell International Polska. 19 września ub. roku syndyk zawarł ze spółką umowę dzierżawy na okres 12 miesięcy, z prawem pierwokupu. Następnie odbyły się dwa przetargi na sprzedaż majątku huty.

Reklama

Do pierwszego, z ceną wywoławczą 250 mln zł, nikt się nie zgłosił. W kolejnym, lipcowym przetargu, w którym cena wynosiła 220 mln zł, jedyną ważną ofertę (w terminie, wraz z wadium) złożyła firma Sunningwell Steel Polska. Nie doszło jednak do podpisania umowy sprzedaży. 8 października sąd uznał, że stało się tak z winy oferenta i zdecydował, że powinien odbyć się trzeci przetarg.

Zgodnie z prawem upadłościowym Sunningwell Steel Polska nie może brać udziału w kolejnym przetargu. Wykluczenie z niego oferenta, który wcześniej wygrał przetarg i nie zawarł umowy, wynika z art. 321 ust. 2 Prawa upadłościowego.

Sąd zezwolił jednocześnie 8 października syndykowi na przedłużenie okresu dzierżawy. Zgodnie z określonymi przez sąd warunkami firma Sunningwell International Polska pozostanie dzierżawcą do dnia sprzedaży przedsiębiorstwa, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.

Firma Sunningwell International Polska informowała 15 października, że kontynuuje rozmowy celem ostatecznego nabycia przedsiębiorstwa. Jak deklarował prezes spółki Marek Frydrych, wydłużenie okresu dzierżawy oznacza, że spółka będzie kontynuować swoją działalność operacyjną na dotychczasowych zasadach, oraz że ma przed sobą dłuższą perspektywę czasową umożliwiającą dalsze przyjmowanie i realizację zamówień.

W poprzednim, lipcowym przetargu, przed rozpoczęciem posiedzenia przetargowego, czyli po terminie, wpłynęła też oferta spółki Corween Investments wraz z wnioskami o rozpoznanie jej mimo upływu terminu oraz o określenie nowego terminu wpłaty wadium i wyznaczenie nowego terminu posiedzenia przetargowego. Sąd oddalił wówczas te wnioski ze względu na brak podstawy prawnej.

Syndyk przedsiębiorstwa otworzył obie oferty. Oferta Sunningwell Steel Polska opiewała na 220 mln zł i spełniała warunki – została złożona w terminie i zapłacono do niej wadium. Oferta Corween Investments opiewała na 222 mln zł, ale została złożona po terminie i nie zapłacono do niej wadium. Wybrano ofertę Sunningwell Steel Polska, jednak nie doszło do zawarcia umowy – stąd decyzja o kolejnym przetargu, bez udziału tej spółki.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Marek Błoński