"Strategia zakłada utrzymanie w latach 2021-2025 stabilnej polityki dywidendowej, zgodnie z którą wypłacane będzie akcjonariuszom 60-100% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. W niniejszej Strategii przyjęto założenie wypłaty średniorocznie 85% skonsolidowanego zysku netto osiągniętego w roku poprzednim. Przyjęto, że w latach 2021-2025 wypłacona zostanie w formie dywidendy kwota około 1,7 mld zł, co oznacza wzrost o około 0,5 mld zł względem okresu 2016-2020" - czytamy w komunikacie.

W przeliczeniu na 1 akcję kwota wyniesie ok. 180 zł, co zapewni akcjonariuszom średnio 7% zwrotu z akcji. Przygotowując rekomendację zarządu dla walnego zgromadzenia akcjonariuszy, dotyczącą kwoty dywidendy do wypłaty, zarząd spółki brał będzie pod uwagę m.in.: bieżącą i przewidywaną sytuację finansową grupy kapitałowej, kwoty otrzymywanych przez spółkę dywidend ze spółek zależnych czy wartość rzeczywistych wydatków inwestycyjnych do poniesienia w roku wypłaty dywidendy, podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)