Produkcja rudy miedzi w okresie styczeń - listopad br. wyniosła 28,9 mln ton, co oznacza spadek o 1,5 proc. r/r, zaś produkcja samych koncentratów miedzi w okresie 11 miesięcy br. wyniosła 1,61 mln ton, co oznacza spadek o 1,8 proc. r/r, podano także.

Produkcja koncentratów miedzi wzrosła w samym listopadzie 2020 r. o 5,6 proc. r/r do 145 tys. ton (spadek o 5,5 proc. m/m), podano w komunikacie.

GUS: Produkcja energii elektrycznej spadła o 4,4 proc. r: r w listopadzie

Produkcja energii elektrycznej spadła o 4,4 proc. r/r i wyniosła 12,95 TWh w listopadzie 2020 r. (w ujęciu miesięcznym spadła o 5,5 proc.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Reklama

W okresie styczeń-listopad br. odnotowano spadek o 6,5 proc. r/r do 141,32 TWh, podał Urząd.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały wcześniej, że produkcja energii elektrycznej ogółem wzrosła o 3,27 proc. r/r do 13,63 TWh w listopadzie. W okresie styczeń-listopad 2020 r. odnotowano spadek produkcji o 4,97 proc. r/r do 137,77 TWh.

GUS: Produkcja węgla kamiennego spadła o 5,2 proc. r: r w listopadzie

- Produkcja węgla kamiennego spadła o 5,2 proc. r/r do 4,87 mln ton w listopadzie 2020 r. (wzrost o 9,7 proc. m/m), wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W okresie styczeń-listopad 2020 r. produkcja węgla kamiennego spadła o 13 proc. r/r i wyniosła 49,53 mln ton.

W listopadzie br. produkcja węgla brunatnego wyniosła 3,81 mln ton, co oznacza spadek o 4 proc. w skali roku i o 6 proc. m/m, zaś w okresie 11 miesięcy br. - spadła o 8,9 proc. r/r do 42,24 mln ton, podano także.

GUS: Produkcja gazu ziem. spadła o 5,2 proc. r: r, ropy naftowej - spadła o 5,9 proc. w XI

Produkcja gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) spadła o 5,2 proc. r/r do 438 hm3 w listopadzie 2020 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m produkcja spadła o 12,2 proc. .

Produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) spadła w listopadzie br. o 5,9 proc. r/r i spadła o 5,5 proc. m/m do 67,1 tys. ton.

W okresie styczeń - listopad 2020 r. odnotowano wzrost produkcji gazu ziemnego (w stanie ciekłym lub gazowym) o 5,9 proc. r/r do 5 123 hm3. W tym okresie produkcja olejów ropy naftowej i olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych (surowych) wyniosła 711 tys. ton, spadając o 6,1 proc. r/r.

GUS: Produkcja cementu spadła o 2,5 proc. r: r w listopadzie

Produkcja cementu spadła o 2,5 proc. r/r do 1,58 mln ton w listopadzie 2020 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W ujęciu m/m odnotowano spadek o 6,8 proc.

W okresie styczeń-listopad 2020 r. nie odnotowano zmiany r/r; produkcja wyniosła 17,46 mln ton.