Grupa Lotos powróciła do publikacji modelowej marży rafineryjnej wg zaktualizowanego, dostosowanego do nowej struktury uzysków produktów modelu kalkulacji marży, uwzględniającego zwiększoną kompleksowość przerobu ropy naftowej na skutek realizacji Projektu Efektywnej Rafinacji (Projekt EFRA), a także szeregu pomniejszych inwestycji poprawiających efektywność przerobu, w tym Węzła Odzysku Wodoru, podała spółka.

Marża modelowa obliczana jest dla struktury uzysków wynikającej z uśrednionego scenariusza typowej pracy rafinerii Grupy Lotos (z pominięciem sezonowości rocznej); do kalkulacji marży przyjęto uproszczoną strukturę uzysków: 23% benzyna (w tym ksyleny, reformat, benzyna surowa), 63% olej napędowy (w tym paliwo lotnicze, lekki olej opałowy, bazy olejowe), 8% ciężki olej opałowy (w tym: asfalt, koks naftowy), 6% wsadu stanowi zużycie własne rafinerii.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29,49 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)