Zysk operacyjny wyniósł 525,83 mln zł wobec 385,47 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 672,42 mln zł wobec 523,12 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 548,53 mln zł w 2020 r. wobec 3 215,54 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo tych wszystkich zagrożeń i utrudnień paradoksalnie rok 2020 był dla nas okresem rekordowych zysków. Przychody ze sprzedaży wyniosły 3,533 mld zł (wzrost +10%), zysk EBITDA wyniósł ok. 672,4 mln zł (wzrost +29%), a zysk netto ok. 430,2 mln zł (wzrost +45%). Co było tego przyczyną? Z perspektywy czasu można powiedzieć, że wszystko to, co do tej pory zrobiliśmy dla wzmocnienia i udoskonalenia naszej organizacji, która przez ostatnie lata nauczyła się reagować na zmienne otoczenie rynkowe, stając się niezwykle sprawną i skutecznie działającą w Polsce i na rynkach zagranicznych grupą firm" - napisał prezes Dariusz Mańko w liście dołączonym do raportu.

"Dzięki tym cechom potrafiliśmy wykorzystać pojawiające się na rynku szanse, w szczególności w Segmencie Opakowań Giętkich, gdzie na skutek ograniczeń importu do Europy produktów z innych kontynentów mogliśmy skutecznie zwiększyć zarówno naszą sprzedaż, jak i uzyskiwane marże. Oszacowaliśmy, że dodatni jednorazowy efekt tzw. lockdownu osiągnięty w Segmencie Opakowań Giętkich wyniósł 66 mln zł na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln zł na poziomie zysku EBITDA oraz EBIT oraz 51 mln zł na poziomie zysku netto, co wpłynęło znacząco na osiągnięte wyniki finansowe segmentu i grupy kapitałowej" - dodał.

Podkreślił, że swoje szanse biznesowe wykorzystały także dwa pozostałe segmenty: Segment Systemów Aluminiowych oraz Segment Wyrobów Wyciskanych.

"Aluprof reprezentujący Segment Systemów Aluminiowych umocnił swoją pozycję europejskiego dostawcy wysokiej jakości systemów aluminiowych dla budownictwa i jest jednym z liderów branży systemów aluminiowych w Europie. Aluprof to dzisiaj europejska marka, znana w 55 krajach na świecie, gdzie dostarcza nowoczesne aluminiowe systemy okienno-drzwiowe, fasadowe oraz systemy rolet i bram. W 2020 roku Aluprof zwiększył przychody ze sprzedaży do 1,6 mld zł (wzrost +10%), w tym z eksportu 626 mln zł (wzrost o 14%)" - wskazał Mańko.

Według niego, bardzo dobre wyniki zanotował także Segment Wyrobów Wyciskanych zajmujący mocną pozycją w europejskim przemyśle przetwórstwa aluminium.

"Segment osiągnął blisko 1,3 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 2%), w tym 616 mln zł przychodów ze sprzedaży zagranicznej (wzrost o 7%). Segment posiada 13 linii technologicznych do produkcji wyrobów wyciskanych, a w jego strukturach działają także zakłady produkcji wlewek, obróbki mechanicznej i powierzchniowej profili. W ofercie asortymentowej znajduje się anodowanie, lakierowanie, spawanie oraz pełna fabrykacja wyrobów wyciskanych. Takie zdolności wytwórcze sprawiają, że zaopatruje on w profile i komponenty aluminiowe wiele różnych branż, w tym te najbardziej rozwojowe: budownictwo i konstrukcje, motoryzacja i transport, kolejnictwo, elektrotechnika, przemysł obronny, wyposażenie wnętrz, reklama i turystyka" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 296,15 mln zł wobec 205,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.

(ISBnews)