Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka odnotowała 77,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 59,5 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 56,38 mln zł wobec 49,21 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2020 r. akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za 2019 rok w wysokości 2,6 zł na akcję.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2020 r. miała 821 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)