"Przewidywany poziom nakładów inwestycyjnych w 2021 r. to 1,3-1,4 mld zł. Jeżeli chodzi o upstream to jest ok. 500 mln zł. W segmencie produkcji rozpoczynamy kolejny wielki program inwestycyjny produkcji olejów bazowych HBO - ok. 200 mln zł przeznaczymy w tym zakresie" - powiedział Wróbel podczas telekonferencji.

Pozostałe kwoty zostaną przeznaczone m.in. na obszar wodorowy i przygotowywanie infrastruktury.

Reklama

"To, czym Grupa Lotos będzie się kierować w najbliższym czasie, jest kwestią znaczącego podniesienia efektywności realizowanych projektów inwestycyjnych. Od marca trwa przegląd wszystkich projektów" - dodał wiceprezes.

Z drugiej strony grupa chce obniżyć koszty poszczególnych zadań inwestycyjnych.

"W obszarze upstream widzimy największe rezerwy, począwszy od uproszczenia struktur organizacyjnych, kosztów obsługi i nakładów jednostkowych. Z drugiej strony chcemy wykorzystać duży potencjał Grupy Lotos w tworzącym się rynku farm wiatrowych na morzu" - wskazał także Wróbel.

Podczas telekonferencji z analitykami szef Biura Relacji Inwestorskich Wojciech Zengteler informował, że Grupa Lotos zakłada nakłady inwestycyjne na poziomie 1,3-1,4 mld zł w 2021 r.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)