"Ostatni kwartał poprzedniego roku zakończono zyskiem netto w wysokości 396 mln zł i był on związany głównie ze sprzedażą aktywów Aluminium Impexmetal Konin S.A. Grupa Boryszew, ze względu na dywersyfikację swojej działalności na trzy mocno zróżnicowane segmenty - Motoryzacja, Metale, Chemia, okazała się odporna na wyzwania związane z COVID-19 pomimo zatrzymania produkcji w segmencie Motoryzacja w okresie pierwszego lockdownu. Początek pandemii doprowadził do niemal całkowitej blokady produkcji w Segmencie Motoryzacja, która nastąpiła ze względu na zamknięcia zakładów kluczowych klientów grupy i trwała około 6 tygodni. W kolejnych kwartałach nastąpiło odbicie, a przychody ze sprzedaży w czwartym kwartale 2020 roku wzrosły o blisko 11 % w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku, natomiast wynik EBITDA pomimo odpisów na nierentowne kontrakty osiągnął poziom zero vs - 11 mln w Q4'19. W tej części działalności Grupy Boryszew przychody w 2020 roku wyniosły 1,6 mld zł, natomiast EBITDA 32,7 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Zysk operacyjny wyniósł 35 mln zł wobec 32 mln zł zysku rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 132 mln zł wobec 93 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA wyniosła 5,7% w IV kw. 2020 roku wobec 6,3% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 343 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 1 472 mln zł rok wcześniej.

"Branża motoryzacyjna w IV kwartale 2020 roku w zasadzie powróciła do poziomów sprzed pandemii, co pozwala nam patrzeć optymistycznie na kolejne okresy w tym Segmencie. Ostatnie miesiące to intensywny czas, w którym pracowaliśmy nad dalszą poprawą efektywności i minimalizacją efektu COVID-19. Udało nam się przekonać kluczowych OEM do prac nad renegocjacją cen oraz przygotować plan naprawczy w Grupie Boryszew Automotive Plastic (BAP), gdzie zidentyfikowaliśmy również nierentowne kontrakty, których realizację będziemy znacząco ograniczać, co skutkuje zdarzeniem jednorazowym w postaci odpisów na blisko 16 mln zł" - powiedział CFO i wiceprezes Boryszewa Andrzej Juszczyński, cytowany w komunikacie.

Istotnym wydarzeniem w Segmencie Metale była sprzedaż Impexmetal Aluminium Konin w listopadzie 2020 roku. Po sprzedaży tego aktywa Grupa Boryszew pozostaje istotnym graczem w sektorze aluminium z mocami produkcyjnymi na poziomie 60 000 ton rocznie. Przychody w Segmencie Metale, mimo sprzedaży konińskiej huty aluminium, wyniosły w 2020 roku 3,7 mld zł, natomiast EBITDA jest na poziomie 253,2 mln zł. Jak zaznaczono, znaczący udział we wzroście przychodów oraz EBITDA w tym Segmencie miała Alchemia, FŁT, Baterpol i ZUO.

"Skrócenie czasów w łańcuchu dostaw, a szczególnie pewność co do dostaw komponentów, okazało się kluczowe w roku 2020 (obserwujemy kontynuację tego trendu w roku 2021), z tego powodu zamawianie produktów w Polsce stało się pewniejsze i bezpieczniejsze. Rodzimi producenci nabrali na znaczeniu. Jeszcze niedawno ogromną konkurencją cenową dla naszych zakładów w tym Segmencie były Chiny, aktualnie nasi klienci są w stanie zapłacić więcej, aby mieć pewność, że zamówienie dotrze na czas"- dodał Juszczyński.

Boryszew podał, że na wyniki Segmentu Chemia w czwartym kwartale 2020 roku znacząco wpłynęło zwiększenie sprzedaży płynów do odladzania oraz plastyfikatorów. Przychody w tej części działalności grupy wyniosły 208 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 22,4 mln zł.

Spółka podkreśliła, że 2021 rok będzie dla Boryszewa czasem inwestycji i kontynuacji projektów badawczo-rozwojowych, głównie w obszarze motoryzacji oraz chemii.

"Analizując obecne trendy i otoczenie biznesowe, grupa będzie dostosowywać swój profil działalności i strukturę organizacyjną w sposób umożliwiający maksymalizację wykorzystania zasobów, efektów synergii, a docelowo generowanie zysków. Spółka kilka dni temu zdecydowała się na sprzedaż EW Rywałd Spółka z o.o. za 11 mln euro.

"Jako grupa chcemy inwestować w aktywa z najlepszą stopą zwrotu. Na horyzoncie pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta, z której zdecydowaliśmy się skorzystać. Sprzedaż projektu farmy wiatrowej z dużym zyskiem pozwoli nam na inwestycje w sektory strategiczne działalności grupy" - powiedział członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju Boryszewa Mikołaj Budzanowski, cytowany w komunikacie.

W całym 2020 r. spółka miała 279,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 87,98 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 554,58 mln zł w porównaniu z 6 259,52 mln zł rok wcześniej.

EBITDA wyniosła 249 mln zł w 2020 r. wobec 414 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 1 176,74 mln zł wobec 173,79 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)