Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 1 775 mln zł wobec 813 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 2 608 mln zł wobec 1 129 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym kwartale tego roku KGHM zanotował najwyższe od czasu akwizycji aktywów zagranicznych grupy, tj. od 2012 roku, poziomy zysku operacyjnego grupy i spółki. Najwyższa historycznie, w ujęciu kwartalnym, okazała się także marża EBITDA, która sięgnęła 34%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Reklama

EBITDA kopalni Sierra Gorda wzrosła ponad sześciokrotnie, osiągając poziom 643 mln zł na udziale KGHM, podkreślono.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 745 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 5 299 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost kwartalnych przychodów grupy o 27%, w relacji do I kwartału 2020 roku, do poziomu 6 745 mln zł, związany był ze wzrostem notowań podstawowych produktów. Stało się tak pomimo korekty przychodów z tytułu instrumentów pochodnych, oraz mniej korzystnego kursu walutowego USD/PLN" - czytamy dalej.

Wyższa o 6,6% od ubiegłorocznej produkcja miedzi w Grupie KGHM, osiągająca na koniec I kwartału 186 tys. ton, wynikała z większej dostępności wsadu, wyższej dyspozycyjności ciągów technologicznych, wyższych uzysków i lepszej jakości rudy. W segmencie operacyjnym aktywów polskich nastąpiła poprawa parametrów wydobywczych w obszarze Głogów Głęboki Przemysłowy.

"W wyniku wzrostu wartości podatku od wydobycia niektórych kopalin nastąpił wzrost kosztu C1 w KGHM Polska Miedź (koszt C1 bez podatku był niższy o 12,6%, głównie z uwagi na wyższą wycenę produktów ubocznych, tj. srebra i złota). Z kolei zmniejszenie kosztu C1 Sierra Gorda o 19% w relacji do ubiegłego roku, było efektem wyższych przychodów ze sprzedaży metali towarzyszących, a także zwiększenia produkcji i sprzedaży miedzi" - podano także.

"Jesteśmy naprawdę dumni z wyników naszej pracy. Szczególnie teraz, gdy świętujemy 60-lecie powstania KGHM. Strategiczne znaczenie miedzi, surowca niezbędnego w elektromobilności, energetyce odnawialnej czy medycynie rysuje przed nami długofalową perspektywę. Pokazują to również nasze wyniki za pierwszy kwartał. Podkreślam, że te efekty osiągamy w warunkach epidemii COVID-19, gdy wiele branż gospodarki doświadcza negatywnych skutków lockdownu. KGHM konsekwentnie buduje pozycję globalnego czempiona" - skomentował prezes Marcin Chludziński, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 975 mln zł wobec 399 mln zł zysku rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r. W 2020 r. miała 23,63 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)