Akcjonariusze uchwalili wypłatę dywidendy z kapitału zapasowego, w wysokości 1 496 981 713,5 zł, czyli 3,5 zł na jedną akcję.

Zgodnie z uchwałą walnego, dniem dywidendy będzie 22 lipca 2021 r., a dniem wypłaty dywidendy 5 sierpnia br.

Decyzja walnego zgromadzenia to powrót to do wysokości dywidendy z 2019 roku, kiedy PKN Orlen przeznaczył na dywidendę 1 496 981 713,5 zł z zysku netto za 2018 rok, co przełożyło się na wypłatę w wysokości 3,5 zł na akcję. W 2020 roku, ze względu na trudną sytuację makroekonomiczną, na dywidendę przeznaczono 427 709 061 zł, co oznaczało wypłatę 1 zł na akcję.

PKN Orlen odnotował 2 755 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 4 300 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym strata netto w 2020 r. wyniosła 2 356 mln zł wobec 4 813 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)