Adam Lesiński zasiadał w licznych radach nadzorczych, obecnie jest zastępcą dyrektora ds. wsparcia operacyjnego Oddziału Zakładu Gazowniczego Warszawa w Polskiej Spółce Gazownictwa, obejmuje także stanowiska członka rady generalnej Związku Pracodawców Polskiego Towarzystwa Gospodarczego i członka zespołu ds. geodezji i budownictwa przy rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw, wskazano w materiale.

Grupa Azoty ZA Puławy wchodzi w skład Grupy Azoty. Jej akcje notowane są na GPW od 2005 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,21 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)