Podjęta w poniedziałek uchwała w sprawie podziału zysku KGHM Polska Miedź za 2020 r. jest zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu miedziowej spółki.

Obradujące z Lubinie (Dolnośląskie) ZWZ KGHM zdecydowało, że z zysku netto za ubiegły rok wynoszącego ponad 1,779 mld zł, 300 mln zł zostanie przeznaczonych na dywidendę, co stanowi 1,5 zł za akcję. Pozostała część zysku – ponad 1,479 mld zł - zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki.

W uchwale o podziale zysku za rok 2020 ustalono, że dniem dywidendy będzie 21 czerwca 2021 r., natomiast 29 czerwca 2021 r. będzie dniem jej wypłaty.

Prezes KGHM Marcin Chludziński podkreślił podczas obrad ZWZ, że rok 2020 był rokiem „bez precedensu”. „Zarząd musiał mierzyć się z wyzwaniami, których jeszcze nie widzieliśmy w historii firmy; mówię tu zarówno o bardzo zmiennym otoczeniu makroekonomicznym, ale też o tym, że nasza ciągłość działania i nasza zdolność operacyjna, nasz handel, wydobycie i zdolność logistyczna zależały od sytuacji epidemicznej nie tylko w Polsce, ale i na świecie” - powiedział Chludziński.

Dodał, że w trudnych okolicznościach KGHM Polska Miedź zrealizowała wszystkie plany finansowe i produkcyjne. Chludziński przypomniał, że zysk netto grupy kapitałowej KGHM za ubiegły rok wyniósł ponad 1,779 mld zł. Wskazał, że została utrzymana produkcja miedzi, a produkcja srebra była nieco niższa niż planowo. „Koszt C1, dla nas bardzo istotny czynnik, był mniejszy, to wpływało na naszą efektywność i na nasz wynik finansowy” - mówił prezes. Dodał, że w zeszłym roku KGHM odnotowała też nieco większe przychody. „Obniżyliśmy też zadłużenie z poziomu wskaźnika 1,5 do poziomu 0,9” - mówił.

ZWZ podjęło też w poniedziałek m.in. uchwały zatwierdzające Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020 oraz Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2020.

Udzielono też absolutorium członkom zarządu oraz rady nadzorczej miedzowej spółki.