"Optymistycznie patrzymy na kolejne kwartały 2021 roku. Wynik EBITDA nie powinien odbiegać od I kwartału" - powiedział Kowalczyk podczas konferencji prasowej.

W I kwartale br. EBITDA grupy wyniosła 92 mln zł, w porównaniu do 81 mln zł rok wcześniej, ale rok wcześniej w skład wyniku wchodził jeszcze sprzedany w minionym roku Impexmetal.

"Mimo sprzedaży tak znaczącego aktywa, jak Aluminium Konin, utrzymujemy wyniki segmentu metale na poprzednim poziomie. Gdyby wyłączyć Impexmetal z wyniku z I kwartał 2020 roku, EBITDA w I kwartale tego roku wzrosła ponad dwukrotnie" - dodał.

W I kwartale 2020 roku 42 mln zł z 81 mln zł EBITDA przypadało na Impexmetal.

Spółka utrzymuje również poziom zadłużenia. Wskaźnik dług netto do EBITDA wyniósł w I kwartale 2,6, wobec 2,5 na koniec 2020 roku i 3,8 na koniec I kwartału 2020 r.

"Nie zakładamy, że w tym roku przekroczymy poziom 3, o ile nie wydarzy się nic, o czym teraz nie wiemy" - dodał CFO i wiceprezes Andrzej Juszczyński.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)