"Wydaliśmy mniej niż 100 mln zł w I półroczu. Plan na ten rok to ponad 280 mln zł, więc należy się spodziewać w II półroczu zwiększenia wydatków inwestycyjnych w porównaniu z pierwszym" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

Aktualizacja programu inwestycyjnego może dołożyć ok. 50 mln zł do tegorocznych wydatków.

"Przy pewnych oszczędnościach czy przesunięciach w czasie, które widzieliśmy w I półroczu, wydaje się, że na chwilę obecną poziom capeksu w tym roku będzie zbliżony i na razie nie aktualizujemy tej prognozy" - dodał dyrektor finansowy.

Wskazał też, że po aktualizacji programu inwestycyjnego capex zwiększy się w tym roku o kwotę do 50 mln zł, w 2022 r. o kwotę do 100 mln zł i w 2023 r. też o ok. 100 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Grupa Kęty zaktualizowała plan inwestycyjny na lata 2021-2025, zawarty w strategii i tym samym zdecydowała o zwiększeniu wydatków w tym okresie do 1 321 mln zł.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)