"Cały czas w spółce obserwujemy sytuację związaną z koniunkturą na węgiel koksujący i koks. Jeśli koniunktura na nasz produkty będzie ciągle tak dobra, to spłata zobowiązań, w tym także tych do PFR, jest oczywista" - powiedział Cudny w rozmowie z ISBnews w kuluarach konferencji "Szkoła Eksploatacji Podziemnej" w Krakowie.

"Zakładamy także, że nie pojawią się zdarzenia nadzwyczajne, przykładowo wprowadzenie opłaty za emisję metanu z naszych kopalń to od połowy 2022 roku będziemy mogli pomyśleć o odbudowie naszego JSW Stabilizacyjnego FIZ. Technicznie nad tym popracują specjaliści w spółce, którzy, przy mojej akceptacji, przygotują rozwiązanie" - dodał prezes.

Reklama

Celem powołanego do życia w 2018 roku JSW Stabilizacyjnego FIZ jest wsparcie stabilizacyjne bieżącej płynności spółce oraz ograniczenie wpływu ryzyka zmienności cen węgla i koksu na utrzymanie ciągłości prowadzenia działalności operacyjnej i inwestycji kapitałowych JSW.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

Wojciech Żurawski

(ISBnews)