W tegorocznej rundzie koncesyjnej APA 2021 (Awards in Predefined Areas) Norwegowie przyznali ostatecznie udziały w 53 koncesjach wydobywczych 28 firmom. Wśród nich 4 zasilą portfel spółki Lotos Norge. Są to: PL1144 (udział 30%), PL1142 i PL1143 (udział po 17,94%) oraz PL1135 (udział 30%), podano w komunikacie.

"Większość z tych obszarów zlokalizowanych jest w miejscach, w których spółka posiada już swoje udziały i prowadzi działalność poszukiwawczo-wydobywczą, tj.: NOAKA oraz Heimdal (Trell i Trine). Natomiast PL1135, zgłoszony wspólnie z PGNiG Upstream Norway, znajduje się w części Morza Północnego, gdzie dotychczas Lotos nie prowadził aktywnych poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Obydwa koncerny od lat współpracują ze sobą właśnie m.in. w segmencie wydobywczym w Norwegii. Zgodnie z obowiązującą od 2019 roku umową, spółka z grupy kapitałowej PGNiG jest wyłącznym odbiorcą gazu ziemnego wydobywanego w Norwegii przez Lotos Norge" - czytamy dalej.

Reklama

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)