"Udział nakładów na inwestycje w segmencie węglowym wyniesie ok. 17,8 mld zł i stanowić będzie ok. 79% łącznych nakładów GK JSW" - czytamy w komunikacie.

W segmencie koksowym w latach 2022-2030 JSW planuje poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości ok. 2,8 mld zł, z czego w 2022 i 2023 roku planowane nakłady są najwyższe spośród wszystkich lat i łącznie stanowią ok. 40% zaplanowanych inwestycji do 2030 roku. W latach 2022-2023 kluczowymi inwestycjami w JSW KOKS będą modernizacja baterii nr 4 i budowa bloku energetycznego w Koksowni Radlin, podano także.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)