Plan capeksu grupy kapitałowej LW Bogdanka na 2022 rok zakłada 679 mln zł, w tym 408,89 mln zł na nowe wyrobiska i modernizację istniejących, 127,83 mln zł na utrzymanie parku maszynowego, 6 mln zł na pozyskanie nowych koncesji, 10 mln zł na kompleksy ścianowe, 65,54 mln zł na pozostałe inwestycje rozwojowe i 21,25 mln zł na teleinformatykę, wynika ze sprawozdania zarządu do wyników za 2021 rok, podano.

"Planowane jest wykonanie wyrobisk - głównie chodników przyścianowych, chodników kapitalnych, przecinek oraz pozostałych wyrobisk technologicznych i udostępniających, umożliwiających eksploatację ścian w pokładach 382, 385/2, 389 i 391 w polach Bogdanka, Stefanów, Nadrybie. Prowadzone również będą przebudowy wyrobisk górniczych" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Reklama

Oprócz tego, w 2022 r. zaplanowano zakup m.in. lokomotyw spalinowych podwieszanych, lokomotyw torowych kopalnianych, przenośnika taśmowego, samobieżnego urządzenia wiertniczo-kotwiącego, stacji zwrotnej najazdowej Waran, urządzeń transportowych gotowych (obejmujących m.in. platformy transportowe, wozy kontenerowe bez podwozia, wciągniki przejezdne transportowe, wozy urobkowe do transportu europalet), pomp i agregatów hydraulicznych. Zaplanowano m.in. modernizację stacji transformatorowych, spągoładowarek typu EL 160LS i SKL, lokomotyw spalinowych kolejki podwieszonej Bizon, a także urządzeń do rabowania wyrobisk URW Panda I do rabowania obudowy UDP Mamut, a także remont kombajnów chodnikowych, remonty okresowe wagonów, modernizację przenośników taśmowych 1600 - dostosowanie do transportu ludzi. Na 2022 r. zaplanowano także zakup nowych urządzeń do eksploatacji ścian o długości do 400 m, wymieniono również.

W 2021 roku zrealizowane nakłady inwestycyjne wyniosły 452,83 mln zł, co stanowiło 75,8% planu, który przewidywał 597,69 mln zł nakładów.

LW Bogdanka na koniec 2020 r. miała 19,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)