"1. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 10,97 mld zł.

2. Szacunkowy skonsolidowany zysk operacyjny wg LIFO powiększony o amortyzację i po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych ('oczyszczony EBITDA LIFO'): 1,33 mld zł, w tym:

Reklama

a. szacunkowy oczyszczony EBITDA LIFO segmentu produkcji i handlu: 0,78 mld zł,

b. szacunkowy oczyszczony EBITDA segmentu wydobywczego: 0,54 mld zł.

3. szacunkowy skonsolidowany wynik netto: 1,22 mld zł" - czytamy w komunikacie.

W omawianym okresie na raportowany skonsolidowany wynik operacyjny wpływ będzie miał efekt LIFO w wysokości 0,84 mld zł (podwyższający wynik raportowany).

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przekazane do publicznej wiadomości w raporcie za I kw. 2022 roku, którego publikacja odbędzie się 27 kwietnia 2022 roku, zakończono.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 33,12 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)