"W ścianie 3/VII/385 uruchomionej w dniu 31.08.2022 r. nastąpił nagły i niespodziewany wzrost ciśnienia eksploatacyjnego, w wyniku czego doszło do jej zaciśnięcia. Ściana osiągnęła postęp 55 mb i nie odnotowano problemów z wypiętrzaniem spągu, a osiągnięte postępy były zgodne z założeniami na tym etapie eksploatacji. Ściana była stale monitorowana przez system kontroli ciśnienia w podporach sekcji obudowy zmechanizowanej" - czytamy w komunikacie.

Spółka podjęła działania w celu uwolnienia zaciśniętych sekcji i wznowienia eksploatacji. Działania, z uwagi na skalę zjawiska, są skomplikowane pod względem technicznym i organizacyjnym. Prace z uruchomieniem ściany 2/II/382 przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Reklama

"W związku z pojawieniem się nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec ani przeciwdziałać, spółka podjęła decyzję o aktualizacji planu produkcyjnego, o którym informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 2.09.2022 r., ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego" - czytamy dalej.

2 września spółka podała, że zaktualizowała założenia produkcyjne na 2022 r., ustalając cel produkcyjny na poziomie 9,2 (+/- 2%) mln ton węgla handlowego wobec 9,5 mln ton wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)