Do pierwszego dnia roboczego po zakończeniu przyjmowania zapisów w odpowiedzi na wezwanie, tj. do 11 października 2022 r., nie ziścił się m.in. warunek prawny polegający na udzieleniu przez Komisję Europejską bezwarunkowej zgody na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad spółką w drodze nabycia akcji przez wzywającego, a także warunek złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji, podano.

"W związku z powyższym wzywający, jako wyłączny podmiot nabywający akcje w wezwaniu, podjął decyzję o nienabywaniu akcji spółki w związku z nieziszczeniem się niektórych warunków zastrzeżonych w treści wezwania. Niemniej jednak wzywający pozostaje zaangażowany w transakcję i w nadchodzących miesiącach będzie nadal ściśle współpracować z Komisją Europejską w realizacji Etapu II (Phase II) postępowania w sprawie udzielenia zgody na jej realizację" - czytamy w informacji.

Reklama

Wczoraj prezes Alumetalu Agnieszka Drzyżdżyk powiedziała w rozmowie z ISBnews, że spółka wierzy, iż Komisja Europejska wyda pozytywną opinię w II etapie postępowania ws. przejęcia kontroli przez Norsk Hydro. Zadeklarowała, że obie strony cały czas są zainteresowane transakcją.

Otwarcie II etapu procedowania nad wnioskiem na udzielenie zgody na transakcję oznacza kolejne 90 dni roboczych, które kończą się 22 lutego 2023 r. W uzasadnionych przypadkach czas ten może zostać przedłużony do 125 dni roboczych lub może być też zawieszany, przypomniała prezes.

Inwestor podtrzymał niewiążąco dotychczasową ofertę dla akcjonariuszy Alumetalu też do końca stycznia przyszłego roku, dodała.

Na początku października wniosek Norsk Hydro ws. przejęcia kontroli nad Alumetalem został skierowany przez Komisję Europejską do drugiego etapu postępowania (second-stage investigation). W związku z tym okres wyłączności dla inwestora na prowadzenie negocjacji został wydłużony do 31 stycznia 2023 roku.

29 kwietnia 2022 r. Hydro ogłosiło wezwanie na 100% akcji Alumetalu. W lipcu 2022 r. Hydro przedłużyło okres zapisów do 10 października 2022 r. W związku z decyzją Komisji Europejskiej o otwarciu II etapu badania, warunek prawny wezwania nie został spełniony przed terminem zakończenia okresu zapisów.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)