EBITDA w okresie styczeń-wrzesień 2022 r. wyniosła 676,4 mln zł, a EBIT: 374 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży netto: 2.030,1 mln zł, wymieniono w komunikacie.

Zarówno produkcja, jak i sprzedaż węgla handlowego w omawianym okresie wyniosły 7,16 mln ton.

Reklama

"W związku z pojawieniem się w ścianie 3/VII/385 w trzecim kwartale bieżącego roku nagłych i nieprzewidywalnych utrudnień w prowadzeniu wydobycia, którym obiektywnie nie można było zapobiec ani przeciwdziałać, spółka podjęła decyzję o aktualizacji planu produkcyjnego na 2022 r. ustalając go na poziomie ok. 8,3 mln ton węgla handlowego, o czym poinformowała raportem bieżącym nr 19/2022 z dnia 14.09.2022 r. i cel ten podtrzymuje" - czytamy dalej w komunikacie.

LW Bogdanka zaplanowała publikację wyników za III kwartał na 23 listopada 2022 r.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)