"W związku z rejestracją w dniu 1 sierpnia 2022 roku połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos zysk z tytułu okazyjnego nabycia zostanie rozpoznany w wyniku tymczasowego rozliczenia transakcji i stanowi nadwyżkę tymczasowej wartości przejętych aktywów netto nad wartością godziwą przekazanej zapłaty (ceną rynkową wyemitowanych akcji połączeniowych), po uwzględnieniu efektu rozliczenia wcześniej istniejących powiązań" - wyjaśniono w komunikacie.

Tymczasowa wartość zysku z tytułu okazyjnego nabycia zwiększy w III kwartale 2022 roku jednostkowy wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) PKN Orlen o około 4,4 mld zł oraz skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) Grupy Orlen o około 5,9 mld zł, zapowiedział koncern.

PKN Orlen opublikuje skonsolidowany raport za III kw. 29 listopada br.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)