"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,6 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu 2021 r. i o 0,7 proc. wyższym w porównaniu z listopadem 2022 r." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 1,4 proc..

"Spośród głównych grupowań przemysłowych w grudniu 2022 r. odnotowano wzrost w skali roku produkcji dóbr inwestycyjnych - o 10,7 proc. oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych - o 8,9 proc.. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią - o 11,9 proc., dóbr konsumpcyjnych trwałych - o 7,9 proc. oraz dóbr zaopatrzeniowych - o 2,5 proc." - czytamy dalej.

Reklama

W okresie styczeń-grudniu 2022 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,2 proc.wyższa w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy notowano wzrost o 14,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, podał też Urząd.

GUS: Ceny producentów wzrosły o 20,4 proc. r: r w grudniu; konsensus: 19,4 proc.

Ceny producentów wzrosły w grudniu ub.r. o 20,4 proc. r/r, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r. wzrosły w stosunku do listopada 2022 r. o 0,5 proc., a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 20,4 proc." - czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 19,4 proc..

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w grudniu 2022 r. w stosunku do listopada 2022 r., największy wzrost cen odnotowano w produkcji wyrobów tytoniowych. Najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, podał GUS.

GUS podał też, że w grudniu 2022 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 14,3 proc. r/r.