Jak wynika z komunikatu służb weterynaryjnych, ognisko zostało wyznaczone w gospodarstwie utrzymującym 23 tys. 351 sztuk indyków rzeźnych w wieku 14 tygodni, położonym w miejscowości Rąbity, w gminie Zalewo.

Wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u drobiu potwierdziły wyniki badań wykonane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, które w niedzielę po południu trafiły do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa grypy ptaków (AIV).

Wojewódzki Lekarz Weterynarii Jerzy Koronowski powiedział PAP, że jest to pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków stwierdzone w tym roku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Jak dodał, poprzedni przypadek wykrycia tego wirusa w regionie odnotowano trzy lata temu.

W gospodarstwie w Rąbitach wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. Indyki po zagazowaniu zostaną przewiezione do zakładu utylizacyjnego. Według służb weterynaryjnych nastąpi to "w najszybszym możliwym czasie".

Również w najbliższym czasie wojewoda warmińsko-mazurski ma wydać rozporządzenie, w którym wyznaczona zostanie strefa zapowietrzona - w promieniu 3 km wokół ogniska wystąpienia wirusa ptasiej grypy, a także strefa zagrożona poza obszarem zapowietrzonym - w promieniu 7 km.

W wyznaczonych strefach zostanie zakazane lub ograniczone m.in. przemieszczanie i transport drobiu lub innych ptaków, a nakazane m.in. trzymanie drobiu w kurnikach albo innych zamkniętych obiektach w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, a także wyłożenie mat dezynfekcyjnych na ustalonych drogach publicznych lub prywatnych.

"Na tym terenie nie mamy dużej koncentracji ferm w bezpośrednim sąsiedztwie, więc jest to o tyle bezpieczna sytuacja" - powiedziała PAP Powiatowa Lekarz Weterynarii w Iławie Małgorzata Kalitowska.

Ptasia grypa to choroba wirusowa, stwarzająca zagrożenie przede wszystkim dla ptaków - zarówno dzikich, wolnożyjących, jak i dla drobiu hodowanego przez ludzi. Pod pojęciem ptasiej grypy kryją się różne podtypy wirusów różniące się zjadliwością i zakaźnością. U indyków z gospodarstwa w Rąbitach stwierdzono podtyp wirusa H5N8 - należy on do szczepów zjadliwych, nie stwarzających zagrożenia dla człowieka. (PAP)

autor: Marcin Boguszewski