Zysk operacyjny wyniósł 49,12 mln USD wobec 22,81 mln USD zysku rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła 64,71 mln USD vs 39,95 mln USD.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 113,84 mln USD w I-III kw. 2020 r. wobec 118,77 mln USD rok wcześniej.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)