"W trzynastym okresie raportowania, tj. od 21 lipca do 20 września 2022 roku, średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -36 mm" - czytamy w raporcie IUNG. W stosunku do poprzedniego okresu (11 VII – 10 IX) deficyt wody zmniejszył się.

Największy deficyt wody notowano na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. Na dużym obszarze kraju niedobory wody niewielkie, a w niektórych miejscach notowano nawet nadmierną wilgotność gleby (dodatnie wartości KBW).

Według IUNG w ostatnim badanym okresie susza rolnicza występowała na terenie 5 województw i dotyczyła 4 monitorowanych upraw - rzepaku i rzepiku (jesień), ziemniaka oraz kukurydzy na kiszonkę i na ziarno.

"W trzynastym okresie raportowania od 21 lipca do 20 września 2022 r. największy zasięg suszy rolniczej występował wśród upraw rzepaku i rzepiku ozimego wysiewanego w 2022 roku. Suszę notowano w 92 gminach (3,71 proc. gmin Polski), wystąpiła na obszarze 0,47 proc. gruntów ornych kraju" - informuje IUNG.

Reklama