Reklama

Orange Polska przypomina, że w ub. roku zakończyła realizację czteroletniego planu strategicznego Orange.One, co przyniosło odwrócenie wieloletnich negatywnych trendów przychodów i rentowności.

"W tym nowym czteroletnim planie, którego realizacja zakończy się w 2024 roku, spółka przesuwa nacisk na wzrost oraz monetyzację inwestycji. Strategia .Grow to ważny, ewolucyjny krok, który przyczyni się do stymulacji i przyspieszenia wzrostu przychodów i zysków, kładąc jednocześnie podwaliny pod kontynuację wzrostu po roku 2024" - czytamy w komunikacie.

W konsekwencji przeglądu strategicznego przeprowadzonego w związku z prezentacją nowej strategii .Grow, zarząd Orange Polska podnosi prognozę wzrostu EBITDAaL w 2021 roku. Obecnie przewiduje niski do średniego jednocyfrowy wzrost procentowy EBITDAaL wobec wcześniej prognozowanego niskiego jednocyfrowego wzrostu tego wskaźnika. Skorygowana prognoza jest teraz w pełni zgodna z przedstawioną prognozą średniookresową, podkreślono w materiale.

"W centrum strategii Orange.One znajdowała się konwergencja. Pozostanie ona kluczową dźwignią wzrostu, pomagając w zdobyciu i utrzymaniu zaufania i lojalności klientów. Jednak w ramach strategii .Grow chcemy pójść jeszcze dalej i w pełni czerpać korzyści z inwestycji w sieć światłowodową" - powiedział prezes Julien Ducarroz, cytowany w komunikacie.

Rychłe pojawienie się technologii 5G stanie się całkowicie nową dźwignią wzrostu, doda łączności internetowej nowego wymiaru zarówno z punktu widzenia konsumentów jak i przedsiębiorstw. W tym kontekście Orange Polska postrzega usługi ICT jako kluczowy czynnik wzrostu na rynku biznesowym, podkreślił.

"Kompensując spadki w schyłkowych segmentach działalności, wprowadzimy nowe źródła wzrostu, w tym dostęp hurtowy do naszej sieci światłowodowej i mobilnej. Mocno postawimy na rozwój w wybranych obszarach nowych i wschodzących trendów i technologii - z pełną świadomością, że nie wszystkie inicjatywy się zwrócą - gdyż chcemy zapewnić wzrost także po 2024 roku" - dodał.

Członek zarządu ds. finansów Jacek Kunicki zapowiedział, że Orange Polska będzie maksymalizować przychody z podstawowej działalności (stanowiące 75% całości przychodów), wśród których są trzy główne obszary wzrostu: konwergencja, ICT i usługi hurtowe.

"Planujemy wzrost przychodów z ofert konwergentnych i usług ICT odpowiednio na poziomie co najmniej 8% i około 10% rocznie" - wskazał CFO.

"Nasz program transformacji kosztów wciąż trwa. Te same trendy w zakresie cyfryzacji, które otwierają nam możliwości wzrostu, przyczynią się także do dalszego ograniczania kosztów. Jednocześnie, korzystając ze sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów, podniesiemy jakość obsługi klientów - z korzyścią dla obu stron. Przewidujemy, że presja inflacyjna częściowo zniweluje efekty tych działań, tym niemniej oczekujemy, że przełożą się one na zysk operacyjny na tyle, że wzrośnie marża EBITDAaL" - powiedział także Kunicki.

Strategia zakłada dług netto w relacji do EBITDAaL w przedziale 1,7-2,2x w długim okresie.

"Ostatnim, ale nie mniej ważnym, elementem będzie wzrost odpowiedzialności społecznej Orange Polska. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, a jako firma jesteśmy idealnie przygotowani do tego, żeby pomagać innym w ograniczaniu śladu środowiskowego oraz przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu" - podsumował prezes.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11 508 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)