"Zarząd spółki informuje, powziął wstępną informację przekazaną przez Trigon Dom Maklerski działający jako podmiot pośredniczący w realizacji transakcji nabycia akcji Netii, z której wynika, iż ilość akcji Netii będących przedmiotem ofert sprzedaży złożonych przez akcjonariuszy Netii w odpowiedzi na ogłoszone przez spółkę zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Netii wyniosła 78 903 980 akcji" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że ostateczna liczba akcji Netii, w odniesieniu do których zostały złożone oferty sprzedaży, jest nadal przedmiotem weryfikacji przez Trigon i - w razie zaistnienia istotnych różnic - zostanie podana po zakończeniu procesu weryfikacji do publicznej informacji.

Reklama

"Przewidywaną datą przeniesienia własności akcji Netii, będących przedmiotem złożonych w ramach zaproszenia ofert sprzedaży, poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia ww. akcji za pośrednictwem KDPW jest 6 lipca 2021 r." - czytamy także.

Pod koniec czerwca Cyfrowy Polsat zaprosił do składania ofert 86 292 023 akcji Netii, które reprezentowały 25,71% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. Proponowana cena zakupu wyniosła 7 zł. Cyfrowy Polsat na dzień sporządzenia zaproszenia posiadał 249 286 321 akcji Netii, reprezentujące łącznie ok. 74,29% kapitału zakładowego i głosów.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)