Orange Polska odnotował 163 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2022 r. wobec 69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 256 mln zł wobec 15 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik EBITDAaL wyniósł w IV kw. ub.r. 736 mln zł wobec 707 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 379 mln zł w IV kw. 2022 r. wobec 3 171 mln zł rok wcześniej.

W całym 2022 r. spółka miała 724 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 672 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 488 mln zł w porównaniu z 11 928 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Wynik EBITDAaL wyniósł w całym ub.r. 3 078 mln zł wobec 2 963 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo dobre wyniki finansowe w 2022 roku, cele osiągnięte, pomimo wyzwań wynikających ze wzrostu kosztów energii:

* wzrost EBITDAaL o 3,9% r/r (o 4,1% w IV kw.), wynikający ze wzrostu marży bezpośredniej w połączeniu z dalszą transformacją kosztów, co zniwelowało wpływ wzrostu kosztów energii o 220 mln zł

* zysk netto w wysokości 724 mln zł, wzrost o 166% r/r według danych porównywalnych, wynikający głównie ze wzrostu zysku operacyjnego

* wskaźnik ROCE2 na poziomie 6,5% (wobec 4,4% w 2021 roku), dzięki poprawie wyników operacyjnych oraz silnemu bilansowi

* eCapex (ekonomiczne nakłady inwestycyjne) w wysokości 1,7 mld zł, w pobliżu dolnej granicy zakładanego zakresu

* dźwignia finansowa na poziomie 1,3x, odzwierciedlająca wysokie generowane przepływy pieniężne i bezpieczną strukturę bilansu" - czytamy w komunikacie.

Cel na 2022 r. w zakresie EBITDAaL to "stabilna/niski jednocyfrowy wzrost" - realizacja: +3,9% r/r; cel w zakresie przychodów: "niski jednocyfrowy wzrost" - realizacja: +4,7% r/r; cel w zakresie eCapex: 1,7-1,9 mld zł - realizacja: 1,72 mld zł, podał operator.

"Wzrost przychodów o 4,7% r/r w 2022 roku (o 6,6% w IV kw.), dzięki bardzo dobrym wynikom we wszystkich najważniejszych obszarach:

* wzrost o 6,3% r/r w kluczowych usługach telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie dostępu szerokopasmowego), wynikający z rosnącej bazy klientów przy jednoczesnym wzroście ARPO

* wzrost o 23% r/r w usługach IT i integracyjnych, dzięki rosnącemu popytowi na cyfryzację

* wzrost przychodów hurtowych o 24% r/r (z wyłączeniem rozliczeń międzyoperatorskich i innych schyłkowych obszarów), dzięki dużemu popytowi na naszą infrastrukturę

* wzrost pozostałych przychodów o 47% r/r, wynikający z rosnących cen jednostkowych w obszarze odsprzedaży energii elektrycznej" - czytamy dalej.

Po pierwsze, łączne przychody z usług konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (stanowiących kluczowe kategorie usług telekomunikacyjnych Grupy) zwiększyły się w ujęciu rocznym o 6,3%. Na ten wynik złożyły się dwa korzystne czynniki: duży przyrost liczby klientów oraz wzrost średniego przychodu, jaki ci klienci generują (ARPO). Poprawa wskaźnika ARPO była efektem strategii cenowej nastawionej na wartość, rosnącego udziału klientów usług światłowodowych oraz dalszego odbudowania przychodów z roamingu po zamrożeniu gospodarki w 2021 roku, wskazała spółka.

"Po drugie, w kolejnym roku utrzymała się bardzo wysoka dynamika wzrostu w usługach IT i integracyjnych. Przychody z tych usług zwiększyły się w ujęciu rocznym o 23%, przy czym wzrost był w całości organiczny i wynikał głównie z szerokiego i zdywersyfikowanego portfela usług, który pozwala nam dostosować się do zmieniającej się struktury popytu oraz zmniejsza zależność od zawirowań w łańcuchach dostaw. Po trzecie, całkowite przychody z usług hurtowych zmniejszyły się w ujęciu rocznym o 14% w wyniku regulacyjnych obniżek stawek za zakańczanie połączeń w sieciach komórkowych i stacjonarnych. Jednak z wyłączeniem usług schyłkowych przychody hurtowe zwiększyły się o 24% r/r, dzięki dużemu popytowi na dzierżawę naszej infrastruktury ze strony innych operatorów oraz rosnącym przychodom z roamingu. Po czwarte, pozostałe przychody zwiększyły się w ujęciu rocznym o 47%, dzięki wyższej średniej zrealizowanej cenie w obszarze odsprzedaży energii elektrycznej" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 757 mln zł wobec 916 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)