Wydatki na cele mieszkaniowe stanowią zdecydowanie największy udział (24 proc.) w całkowitych wydatkach na konsumpcję europejskich gospodarstw domowych. Wydatki na opłaty mieszkaniowe za zużytą wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa były prawie dwa razy większe niż w przypadku drugiego na liście transportu, który stanowił 13,2 proc. budżetów domowych. Kolejne grupy to: „żywność i napoje bezalkoholowe” (12,1 proc.), „rekreacja i kultura” (9,1 proc.) oraz „restauracje i hotele” (8,7 proc.).

Pozostałe wydatki gospodarstw domowych, które łącznie stanowiły 32,8 proc. całkowitych wydatków w 2018 r,. przeznaczone zostały na: „meble, sprzęt gospodarstwa domowego i bieżące utrzymanie domu” (5,4 proc.) oraz „odzież i obuwie” (4,7 proc.). Używki pochłonęły 3,9 proc. domowego budżetu. Taki sam odsetek stanowiły wydatki na zdrowie. Na kolejnych miejscach znalazły się komunikacja (2,3 proc.) i edukacja (1,2 proc.).

W zdecydowanej większości państw członkowskich UE wydatki mieszkaniowe i na energię stanowią najistotniejszy element wydatków gospodarstw domowych.

W 2018 r. największy udział wydatków gospodarstw domowych na mieszkania odnotowano w Finlandii (28,5 proc.), Danii (28,1 proc.) i na Słowacji (27,7 proc.). Kolejne były: Francja (26,3 proc.), Wielka Brytania (26,0 proc.), Szwecja (25,9 proc.) i Czechy (25,2 pro.).

Podobnie jak w większości państw Wspólnoty, także w Polsce cele mieszkaniowe zjadały największą cześć domowych budżetów. W ubiegłym roku Polacy na czynsz, wodę, energię elektryczną i gaz i wydali ponad 58,6 mld euro, co stanowi odpowiednik 11,8 proc. PKB Polski i 20,5 proc. wszystkich wydatków gospodarstw domowych na konsumpcję. Na drugim miejscu, z udziałem w domowym portfelu na poziomie 16,4 proc., znalazły się wydatki na żywności.

Reklama

Natomiast najmniej z budżetów domowych na wydatki mieszkaniowe wydaje się na Malcie (10,3 proc.), Litwa (15,0 proc.) i Cypr (15,1 proc.).

Spośród wszystkich głównych elementów wydatków gospodarstw domowych mieszkalnictwo było pozycją, która odnotowała największy wzrost wydatków w ciągu ostatniej dekady w UE, zwiększając się z 23,2 proc. całkowitych wydatków gospodarstw domowych w 2008 r. do 24 proc.

Najmocniejsze wzrosty wystąpiły w Finlandii (z 23,7 proc. całkowitych wydatków gospodarstw domowych w 2008 r. do 28,5 proc. w 2018 r.), wyprzedzając Holandię (+3,1 pp), Portugalię (+2,7 pp), Bułgarię (+2,5 pp), Irlandię i Hiszpanię (obie +2,1 pp) i Luksemburg (+2,0 pp).

Natomiast w 10 państwach unijnych udział wydatków mieszkaniowych się zmniejszył. Na Słowacji w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano spadek o 2,9 pp, z 30,6 proc. w 2008 r. do 27,7 proc. w 2018 r., na Węgrzech (o 2,1 pp), w Niemczech i na Łotwie (o 1,7 pp), na Malcie (o 1,3 pp), a na Cyprze (o 1 pp). Na kolejnym miejscu, ze spadkiem udziału wydatków mieszkaniowych w domowym portfelu o 0,7 pp, znalazła się Polska. Następne były: Szwecja (spadek o 0,4 pp), Wielka Brytania (-0,3 pp) i Czechy (-0,1 pp).

>>> Czytaj też: Polski transport czekają grube lata. Obroty firm będą rosły o 4-5 proc. rocznie