Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, spółka zależna Mostostalu Zabrze, zawarła z ThyssenKrupp Industrial Solutions AG umowę podwykonawczą na montaż mechaniczny trzech kotłów wraz z prefabrykacją i montażem rurociągów w ramach projektu Genesis w rafinerii Rhineland w Kolonii-Godorf w Niemczech za szacunkowo 10,3 mln euro netto, podał Mostostal.
"Szacunkowa wartość umowy wynosi 10,3 mln euro netto, przy czym całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na bazie obmiaru powykonawczego i uzgodnionych cen jednostkowych. Termin realizacji całości zakresu objętego umową przypada od września 2019 r. do marca 2021 r." - czytamy w komunikacie.
Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)