Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - W Czechowicach-Dziedzicach odbyło się kilkugodzinne spotkanie zarządów spółek Polwax i Orlen Projekt, podały spółki w osobnych komunikatach. Zarządy obu podmiotów podkreśliły konstruktywny przebieg rozmów, dotyczących sporu wokół budowanej przez Orlen Projekt instalacji do produkcji parafiny dla Polwaksu.
"Zadeklarowano wolę ugodowego rozwiązania zaistniałego między nimi sporu, omówiono kwestie sporne i ustalono, jakie działania zostaną podjęte w najbliższym czasie przez każdą ze stron. Jednocześnie ustalono termin kolejnego spotkania zarządów obu spółek, na którym strony podejmą próbę rozwiązania spornych kwestii" - czytamy w komunikatach.
Orlen Projekt wobec nieregulowania płatności przez Polwax za wykonane prace wykonane w ramach umowy podpisanej w kwietniu 2017 roku wystąpił na drogę sądową. Sąd uwzględnił pozew spółki, zgodnie z którym Polwax zalega z zapłatą należnego wynagrodzenia za prowadzone prace budowlane, począwszy od stycznia 2019 r. Nakaz zapłaty stanowił podstawę do rozpoczęcia przez Orlen Projekt procedury egzekucji komorniczej.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
Orlen Projekt pod obecną nazwą działa od 2001 roku. Firma wchodzi w skład grupy kapitałowej Orlen.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
(ISBnews)