Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Polityka dywidendowa zawarta w strategii Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategii F1, zakłada rekomendowanie przeznaczania co najmniej 50% zysku netto na dywidendę pod warunkiem utrzymania założonego poziomu długi netto do EBITDA, podała spółka.
"W ramach Strategii F1 zarząd emitenta zaproponował politykę dywidendową, która zakłada rekomendowanie wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości nie mniejszej niż 50% zysku netto Ferro S.A., przy założeniu, że relacja skonsolidowanego długu finansowego netto do skonsolidowanego zysku EBITDA na koniec roku obrotowego, którego będzie dotyczył podział zysku, wynosiła będzie poniżej 2,5" - czytamy w komunikacie.
Zarząd przy rekomendacji podziału zysku każdorazowo będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne w tym akwizycyjne, sytuację finansową i płynnościową grupy oraz ocenę perspektyw i uwarunkowań rynkowych i makroekonomicznych, zastrzeżono.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.
(ISBnews)