Warszawa, 25.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 5,59 mln zł, tj, 0,26 zł brutto na jedną akcję, podała spółka.
" (...) postanowiono dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2017 w następujący sposób:
1. Kwota 573 820,25 zł zostaje przeznaczona na kapitał rezerwowy spółki;
2. Kwota 5 590 000 zł zostaje przeznaczona na dywidendę, co stanowi 0,26 zł (kwota brutto) dywidendy na 1 akcję spółki" - czytamy w komunikacie.
Walne z gromadzenie wyznaczyło 3 lipca na (dzień dywidend, a 18 lipca 2018 r. jako termin wypłaty dywidendy.
Według stanu na dzień podjęcia uchwały liczba akcji Master Pharm uprawnionych do dywidendy wynosi 21 500 000 sztuk, podano także.
Grupa kapitałowa Master Pharm prowadzi działalność w zakresie produkcji i wprowadzania do obrotu suplementów diety i innych środków żywnościowych posiadających właściwości wspomagające zdrowie, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, kosmetyków, wyrobów medycznych oraz preparatów spożywczych. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.
(ISBnews)