Warszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Wikana odnotowała 0,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 1,91 mln zł wobec 5,38 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,87 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 21,46 mln zł rok wcześniej.
"Grupa kapitałowa wypracowała w okresie sprawozdawczym 14 865 tys. zł przychodów względem 21 462 tys. zł w okresie porównawczym. Przy jednoczesnym obniżeniu kosztu własnego sprzedaży z 15 343 tys. zł (za I kwartał 2017 r.) do 12 059 tys. zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży w wysokości 2 806 tys. zł (6 119 tys. zł za I kwartał 2017 r.). Grupa kapitałowa zakończyła I kwartał 2018 r. zyskiem netto na poziomie 263 tys. zł (względem zysku netto na poziomie 3 450 tys. zł po I kwartale 2017 r.)" - czytamy w raporcie.
"Emitent informuje jednocześnie, że wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 31 marca 2018 r., dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, czyli dla których w związku z przyjętymi zasadami ich księgowania do dnia bilansowego nie zostały rozpoznane przychody ze sprzedaży, wyniosła 33 019 tys. zł, w tym dla inwestycji realizowanych w: Lublinie – 34 036 tys. zł, Zamościu – 142 tys. zł, Rzeszowie – 13 251 tys. zł i Tarnobrzegu – 5 250 tys. zł" - czytamy także.
Według stanu na dzień 31 marca 2018 roku w ofercie grupy znajdowały się projekty deweloperskie z łączną liczbą 225 lokali, z czego 188 znajdowało się w budowie, podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 0,05 mln zł wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej.
Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie. W 2017 r. sprzedała 270 lokali.
(ISBnews)