Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze ES-System zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 15 mln zł, pochodzących z zysku za 2017 r. oraz z kapitału zapasowego, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, podała spółka. Zarząd rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.
"Zgodnie z tą uchwałą całość zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2017, w wysokości 1 609 558,12 zł przeznaczona będzie do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1. Łączna kwota dywidendy wynosi 15 002 272,95 zł i obejmuje:
1.1. całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 1 609 558,12 zł
1.2. kwotę 13 392 714,83 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, utworzonego z zysku spółki, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 5 walnego zgromadzenia, uwzględniającą opinię rady nadzorczej.
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,35 zł" - czytamy w komunikacie.
Liczba akcji uczestniczących w podziale dywidendy wynosi 42 863 637.
Dzień dywidendy ustalono na 29 czerwca 2018 r., a termin wypłaty dywidendy - na 12 lipca 2018 r., podano także.
W połowie kwietnia ES-System podał, że zarząd rekomenduje przeznaczenie całego zysku wypracowanego w 2017 r. w wysokości 1,6 mln zł oraz 9,1 mln zł pochodzące z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na jedną akcję.
ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)