Warszawa, 15.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję, podała spółka. Taką wysokość wypłaty rekomendował wcześniej zarząd spółki.
"14 maja 2018 roku zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 1 zł na jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 22 maja 2018 roku (dzień dywidendy). Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 29 maja 2018 roku" - czytamy w komunikacie.
Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 51 138 096 sztuk. Łączna kwota dywidendy wyniesie 51 138 096 zł, podano także.
W kwietniu ub.r. akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 35,8 mln zł, tj. 0,7 zł na jedną akcję
Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 69,48 mln zł wobec 56,65 mln zł zysku rok wcześniej.
Mennica Polska jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce i Europie. Realizuje również inwestycje deweloperskie w Warszawie. Akcje spółki są notowane na GPW od kwietnia 1998 r.
(ISBnews)